24 kwietnia,  w sobotę, aż 12 sztabów z gminy Czerwonak wzięło udział w akcji Sprzątania Brzegów Warty. To już siódma edycja największego w Europie przedsięwzięcia oczyszczania środowiska wodnego, organizowanego przez Fundację „Ratuj Ryby”. Warta liczy ponad 800 km długości i co roku w wyniku tej akcji zbieranych jest kilkadziesiąt ton śmieci, zagrażających zdrowiu ryb, środowisku i naszemu.

 

Urząd Gminy Czerwonak wystawił swój kilkuosobowy sztab na czele z wójtem Marcinem Wojtkowiakiem a także wsparł wszystkie gminne sztaby, wyposażając je w worki na śmieci i jednorazowe rękawiczki. CRKF AKWEN wspomógł akcję nie tylko wystawiając sztab, ale także udostępniając quada, z pomocą którego udało się przewieźć ciężkie odpady.

W tym roku podczas akcji upamiętniono minutą ciszy oraz ekologicznymi - namalowanymi przez dzieci - zapalonymi świecami śp. Aleksandra Dobę, podróżnika i kajakarza, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent, wyłącznie dzięki sile mięśni. 

 

Linia brzegowa Warty, na jej całej czerwonackiej długości - 15 km, została uprzątnięta przez następujące sztaby: 

 

 • Hufiec ZHP z Czerwonaka,
 • Straż Ligi Ochrony Przyrody,
 • CRKF Akwen,
 • GOK Sokół,
 • Urząd Gminy Czerwonak,
 • Stowarzyszenie Ogrodowe Papiernia,
 • Osiedle Przylesie,
 • PZW Energetyk,
 • Złoty Hak,
 • Sołectwo Owińska,
 • Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak,
 • Sołectwo Promnice.

 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, które wzięły udział w akcji. Zapraszamy za rok!

 

 

Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Promocji i Rozwoju