Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. To honorowe odznaczenie nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 25) oraz Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., poz. 2743)

Wobec powyższego serdecznie zachęcamy do zgłaszania się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czerwonaku przy ul. Źródlanej 39, zainteresowane pary małżeńskie,   zameldowane na terenie Gminy Czerwonak, które w 2021  roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz pary, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej wypełniając wniosek dostępny na stronie internetowej Gminy Czerwonak lub w siedzibie USC w Czerwonaku (budynek UG), po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty, tel. 61 65 44 239. Wniosek można również przekazać pocztą bądź przez osobę trzecią.

Dla odznaczonych par małżeńskich Wójt Gminy Czerwonak organizuje, uroczystość, podczas której wręczane zostają medale. Uroczystość organizowana jest pod koniec roku kalendarzowego dla wszystkich par małżeńskich obchodzących jubileusz. Podczas uroczystości przewidziane jest wystąpienie Wójta Gminy Czerwonak, akt dekoracji Jubilatów, wręczenie legitymacji pamiątkowych, życzeń od Wójta Gminy Czerwonak oraz kwiatów. W trakcie uroczystości przewidziany jest również poczęstunek. Uroczystość trwa około dwóch godzin.

 

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju, decyzja o zorganizowaniu uroczystości jubileuszowej zostanie podjęta w późniejszym terminie.

 

Urząd Stanu Cywilnego