Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. To honorowe odznaczenie nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 138 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., poz. 2743 ze zm.)

Wobec powyższego serdecznie zachęcamy do zgłaszania się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czerwonaku przy ul. Źródlanej 39, zainteresowane pary małżeńskie,   zameldowane na terenie Gminy Czerwonak, które w 2022  roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz pary, które swój jubileusz obchodziły
w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej wypełniając wniosek dostępny na stronie internetowej Gminy Czerwonak (BIP) oraz w USC w Czerwonaku (budynek UG), pokój nr 6, tel. 61 65 44 239. Wypełniony i podpisany wniosek można przekazać pocztą bądź przez osobę trzecią.