Gmina Czerwonak otrzymała wyróżnienie w 4. edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd”, organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, objętym honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało aż 244 projektów z całej Polski – w tym 2 z naszej gminy: C.Węgiel – System Wsparcia Dystrybucji Węgla w gminie Czerwonak i C.Ukraina – System Obsługi Ewidencji Obywateli Ukrainy w Gminie Czerwonak. Projektem dostrzeżonym i doceniony wyróżnieniem jest C.Węgiel – system informatyczny wspierający realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. System zakładał maksymalne uproszczenie procedur oraz wykorzystanie istniejących baz danych celem weryfikacji osób, które mogły skorzystać z zakupu preferencyjnego paliwa stałego. Innowacyjne podejście do zagadnienia wymiany danych pomiędzy urzędem, jednostkami oraz punktem odbioru węgla spowodowało, że pomimo napiętych terminów jako jedna z pierwszych gmin w powiecie poznańskim przystąpiliśmy do realizacji zadania.

Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku w konkursie „Innowacyjny Samorząd“ gmina Czerwonak zajęła 1. miejsce w kategorii gminy wiejskie – za projekt „E-odpady – System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Czerwonak”, a 2 lata temu otrzymała wyróżnienie za „(e)Urząd Gminy Czerwonak – pakiet innowacyjnych rozwiązań wspierających pracę w systemie zdalnym” otrzymała wyróżnienie.

Gratulujemy Powiatowi Poznańskiemu, który w tegorocznej edycji "Innowacyjnego Samorządu" otrzymał aż 3 nagrody:

- 1. miejsce w kategorii powiaty za projekt "Aromatorium – Biblioteka Zapachów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, prowadzonym przez powiat poznański",

- 2. miejsce w kategorii powiaty za nowatorskie narzędzia do nauki podpisu dla niewidomych, metodyka i metodologia nauczania w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,

- wyróżnienie za pierwszy w Wielkopolsce dom dla rodzica z dziećmi w Lisówkach.