Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że obecnie na terenie Polski nie występuje zagrożenie radiacyjne. Sytuacja w naszym kraju jest na bieżąco monitorowana. Dokładne dane z poszczególnych stacji pomiarowych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/paa/

Odpowiadając jednak na pytania naszych mieszkańców przygotowaliśmy w jednym miejscu, zestawienie najważniejszych informacji.

 

Punkty dystrybucji na terenie gminy Czerwonak

Na terenie gminy Czerwonak przygotowanych zostało dwanaście punktów dystrybucji tabletek jodku potasu.

 

Uwaga! Tabletki będą rozdawane dopiero po otrzymaniu sygnału z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - czyli dopiero w przypadku realnego zagrożenia. Nie ma możliwości wcześniejszego odbioru tabletek.

 

Dawkowanie tabletek jodku potasu i przeciwwskazania do ich stosowania:

Prosimy o dokładnie zapoznanie się ze sposobem dawkowania leku.

 

Warto już teraz zorientować się, ile tabletek potrzebujemy - czy to dla siebie, czy dla całej rodziny. Do zbiorowego odbioru preparatu dla rodziny lub osób ze wspólnego gospodarstwa domowego najlepiej przygotować się wcześniej - wyznaczyć osobę odbierającą, obliczyć liczbę tabletek a wykonane obliczenia mieć przy sobie na kartce papieru, lub zapisane w telefonie.

Apelujemy by nie brać więcej tabletek, niż jest to konieczne. Zażywanie większej niż wskazane dawek jest niebezpieczne dla zdrowia.

Więcej informacji na temat przeciwwskazań i zalecanych środków ostrożności można znaleźć w ulotce leku: polfa-tarchomin.com.pl

Razem z lekiem każdy otrzyma też informację o jego dawkowaniu.


Jak działają tabletki jodku potasu?

Jak informuje MSWiA, tabletki zawierają wysokie stężenie stabilnego jodu. To pierwiastek niezbędny m.in. do prawidłowego działania tarczycy. Po przyjęciu tabletki tarczyca nasyca się zawartym w niej jodem - dzięki temu nie przyjmie i nie będzie gromadzić radioaktywnego jodu w przypadku zagrożenia. 

Aby jednak zapewnić skuteczną ochronę, lek należy przyjąć dopiero po ogłoszeniu zagrożenia radiacyjnego - najlepiej w ciągu dwóch do ośmiu godzin. Przyjmowanie leku wcześniej jest niezasadne - nie przyniesie to spodziewanego efektu, a może być niebezpieczne dla zdrowia. 

 

Bądź dobrze poinformowany

Urząd Gminy Czerwonak po otrzymaniu komunikatu o rozpoczęciu akcji jodowej niezwłocznie powiadomi mieszkańców za pośrednictwem Gminnego Alertu Sms, gminnego profilu Facebook „Czerwonak zobacz więcej” oraz gminnej strony internetowej http://www.czerwonak.pl

 

Każdy, to chciałby otrzymywać bezpłatne wiadomości SMS dotyczące lokalnych spraw (spersonalizowane w zależności od potrzeb) ma taką możliwość dzięki Portalowi Interesanta Urzędu Gminy Czerwonak. Szczegóły: TUTAJ


Jak działać po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu?

Po otrzymaniu SMS-a należy:
 

  • spokojnie zapoznać się z treścią wiadomości,
  • zweryfikować liczbę osób przebywających w gospodarstwie domowym,
  • powiadomić współmieszkańców o wyjściu z domu i udaniu się po preparat,
  • przemieścić się (uwzględniając możliwość tworzenia się korków) do najbliższego punktu dystrybucji,
  • przygotować wyliczenie (algorytm - liczba osób i w jakim wieku) liczby pobieranych tabletek, 
  • pobrać odpowiednią ilość tabletek,
  • wrócić do domu i podać preparat mieszkańcom.


Podczas wszystkich wyżej wymienionych czynności najlepiej ograniczyć do minimum liczbę połączeń telefonicznych. Wykonanie bardzo wielu połączeń w jednym czasie może spowodować zablokowanie sieci.