W ramach kampanii „Z sieci płyną korzyści” zachęcamy mieszkańców gmin do realizacji obowiązku ustawowego dotyczącego utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Dlaczego warto?

1. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest tańsze niż właściwe utrzymanie szczelnego zbiornika bezodpływowego.

2. Zapomnisz o terminach wywozu, kosztach i telefonach do firm asenizacyjnych.

3. Zadbasz o swoje zdrowie i ekologię. Nieszczelne szambo to poważne zagrożenie dla ujęć wodnych i środowiska naturalnego.

4. Pamiętaj! Podłączając się do sieci kanalizacji sanitarnej podnosisz wartość swojej nieruchomości.

 

Więcej na: https://www.aquanet.pl/z-sieci-plyna-korzysci/

 

Aquanet S.A.