Gmina Czerwonak informuje, że 15 października 2021 r. podpisana została umowa na „Rozbudowę systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”. 

 

Podpisy pod dokumentem złożyli: Wójt Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak i Prezes Zarządu Spółki MOST z siedzibą w Sopocie Zbigniew Jaworski, w obecności: Mariusza Wiśniewskiego – Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, Piotra Zalewskiego – członka Zarządu Powiatu Poznańskiego oraz wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery.

Podczas spotkania wójt gminy Czerwonak szczególnie podziękował władzom Poznania, zaznaczając, że bez ich zaangażowania to przedsięwzięcie nie miałoby szans na realizację. Podkreślił, że kładka będzie mieć charakter nie tylko metropolitalny, ale przede wszystkim regionalny i dodał, że cieszy się, że taka inwestycja powstanie w Owińskach – miejscowości, która jest perłą kulturową, historyczną i przyrodniczą gminy Czerwonak.

Mariusz Wiśniewski pogratulował determinacji i konsekwentnego dążenia do realizacji przedsięwzięcia, zaznaczając, że jest ono ważne dla mieszkańców Poznania, szczególnie jego północnej części: Umultowa i Radojewa.

 

Autorem projektu kładki jest:ATELIER Paweł Byrski


Wartość inwestycji wynosi 22 mln 960 tys. złotych. Zadanie jest realizowane przez Gminę Czerwonak w partnerstwie z Miastem Poznań, które przeznaczy na inwestycję 11 mln złotych (w tym 6 mln wsparcia zewnętrznego). Na realizację projektu pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 4.299.536,51 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Ponadto inwestycja jest finansowana z budżetu Powiatu Poznańskiego w wysokości 2 mln złotych oraz Gminy Suchy Las w wysokości 1 mln złotych. Pozostałą część środków przekaże Gmina Czerwonak.


Przy planowanej kładce po stronie Owińsk powstała w tym roku przystań kajakowa, zrealizowana z budżetu gminy Czerwonak w kwocie 460 000 zł. Wykonano drogi dojazdowe do pomostu, zamontowano oświetlenie parkowe typu LED – 9 latarni oraz monitoring wizyjny – 8 kamer. Umocniono brzeg rzeki materacem faszynowym. W sezonie od kwietnia do października przystań będzie wyposażona w pomost pływający z desek impregnowanych o długości 18 m, dostosowany do cumowania małych jednostek pływających. Na brzegu wykonano ślizg ułatwiający wyciąganie kajaków z rzeki. Zamontowano również dwa wandaloodporne stoły i cztery ławki oraz stojak i stację naprawczą dla rowerów.

 

Rozpoczynająca się właśnie budowa kładki pieszo-rowerowej w Owińskach jest inwestycją oczekiwaną zarówno przez mieszkańców Gminy Czerwonak, jak i mieszkańców Poznania oraz Suchego Lasu. Stanowi także element rozwoju Wartostrady w kierunku północnym i przyczyni się do dalszego rozwoju układu komunikacji pieszo-rowerowego Miasta Poznania, Gminy Czerwonak i Suchego Lasu.