Informujemy, że dystrybucja tabletek jodku potasu na terenie gminy Czerwonak zostanie uruchomiona po otrzymaniu sygnału z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
 

Mieszkańcy zostaną o tym powiadomieni SMS-ami poprzez alert RCB oraz w dostępnych środkach masowego przekazu, w tym na stronach Urzędu Gminy Czerwonak.

Osoby przebywające na terenie gminy Czerwonak powinny udać się do najbliższego punktu dystrybucyjnego celem pobrania tabletek jodku potasu.

Wykaz punktów nieodpłatnej dystrybucji tabletek jodku potasu  na terenie powiatu poznańskiego jest dostępny pod linkiem:

https://www.bip.powiat.poznan.pl/5390,dystrybucja-jodku-potasu

 

Jednocześnie informujemy, że obecnie takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki.