Zapraszamy do udziału w konkursie polegającym na wykonaniu krótkiego filmu promocyjnego dla kładki pieszo-rowerowej w Owińskach i atrakcji turystycznych gmin Czerwonak i Suchy Las oraz miasta Poznania!

Organizatorem konkursu jest gmina Czerwonak, a Współorganizatorami: miasto Poznań, gmina Suchy Las, Powiat Poznański i Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

 

Udział w konkursie

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, pełnoletnich oraz do osób niepełnoletnich, które najpóźniej w dniu zgłoszenia do konkursu ukończyły 13 rok życia.

Żeby wziąć udział w konkursie należy zamieścić na swoim profilu na portalu społecznościowym Instagram film, który:

1) promuje turystykę rowerową i pokazane są w nim :

- kładka pieszo-rowerowa w Owińskach

- 1 atrakcja z gminy Czerwonak,

- 1 atrakcja z gminy Suchy Las,

- 1 atrakcja z miasta Poznania.

 Pomocna przy wyborze atrakcji jest lista atrakcji będąca załącznikiem do Regulaminu, ale można też w filmie pokazać inne atrakcje z gmin Czerwonak, Suchy Las I Poznania.

2) jest w formacie 1080x1920 (9:16), pion,

3) trwa max. 45 sek,

 

Dodatkowo w rolce z filmem, w części opisowej należy koniecznie:

1) użyć #KładkaŁączy,

2) oznaczyć profile: gminy Czerwonak (czerwonakzobaczwiecej_), miasta Poznania (miastopoznan_) , gminy Suchy Las (suchylas), powiatu poznańskiego (powiatpoznanski) i Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (poznan.travel).

Film należy zamieścić na portalu Instagram do 15 maja br.

 

Nagrody

Jury wybierze 3 laureatów, którzy nagrodzeni zostaną podczas Dni Gminy Czerwonak.

Nagrodami dla każdego z laureatów są rower górski i zestaw gadżetów rowerowych i turystycznych – współfinansowane przez organizatora (gminę Czerwonak) i współorganizatorów: miasto Poznań, gmina Suchy Las, Powiat Poznański i Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

Zarządzenie w sprawie konkursu i Regulamin, z którym należy się zapoznać przed przystąpieniem do konkursu, znajduje się w załącznikach. W załącznikach Regulaminu znajdują się też formularze do wypełnienia tylko przez laureatów konkursu - dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku.

 

W sprawie konkursu można kontaktować się z Wydziałem Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Czerwonak: promocja@czerwonak,pl, nr tel. 61 654 42 50.

Autorem fotografii wykorzystanej w grafice konkursowej jest Adam Ciereszko.