28 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu, który będzie doradzał w wypracowaniu formuły oraz programu Uniwersytetu III Wieku w kolejnym sezonie tak, aby jego tematykę skroić na miarę potrzeb seniorów z terenu gminy Czerwonak.

Gminny Ośrodek Kultury Sokół oraz Urząd Gminy Czerwonak zaprosili do Zespołu przedstawicieli grup senioralnych. Na podstawie zebranych przez nich informacji, opracowana zostanie ankieta, która prawdopodobnie już w kwietniu zostanie poddana pod głosowanie zainteresowanym seniorom z terenu gminy Czerwonak. Wyniki konsultacji społecznych pozwolą ostatecznie ustalić program Uniwersytetu III Wieku, którego inaugurację zaplanowano na październik.