Informujemy, że majowy dyżur telefoniczny członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak odbędzie się 5 maja 2021 r. w godz. 17.00 – 19.00.
Dyżur będzie pełnił Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Pilarski w trybie hybrydowym:
 
- telefonicznie pod numerem: 602 198 835
- stacjonarnie w Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Leśna 8, 62 - 004 Czerwonak
 

Jeśli masz pomysł na realizację wspólnych projektów, pytania dotyczące funkcjonowania organizacji czy przygotowania ofert zapraszamy do kontaktu.