Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, iż w dniu 27.01.2021 r. została zawarta Umowa z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. dotycząca utworzenia i prowadzenia Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) oraz zorganizowania punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem na terenie Miasta i Gminy Buk, Miasta i Gminy Murowana Goślina, Gminy Czerwonak, Miasta i Gminy Swarzędz, Gminy Kleszczewo, Miasta i Gminy Kostrzyn, Miasta i Gminy Pobiedziska na okres 01.02.2021 - 31.12.2021 r.