Wójt Gminy Czerwonak ogłasza nabór na kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Czerwonak na lata 2023 - 2029.

Termin składania deklaracji od 10 listopada do 30 listopada 2023 r.

 

Deklaracje można składać w formie papierowej lub elektronicznej na jeden z poniższych sposobów:

1) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do urzędu);
2) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - skrytka ePuap;
3) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:00.
Szczegółowe informacje na temat wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji znajdują się w uchwale nr 755/LXX/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 września 2023 r.

Informacje dotyczące naboru są również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak TUTAJ