Pod koniec listopada w kilku kolejnych miejscach gminy zamontowane zostały specjalne pojemniki w kształcie serca na plastikowe nakrętki. Pierwszy taki pojemnik postawiony został w czerwcu przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. Kolejny zamontowany został z inicjatywy zarządu osiedla Karolin. Kilogramy nakrętek trafiają do potrzebujących dzieci z terenu gminy, a pieniądze  uzyskane z ich sprzedaży przeznaczane są zazwyczaj na cele rehabilitacyjne Ponieważ idea jest szczytna i dodatkowo ekologiczna (zebrane w ten sposób nakrętki poddawane są recyklingowi), a potrzebujących wielu, kolejne pojemniki znalazły swoje miejsce: przed CKiR w Koziegłowach, przy hali sportowej w Czerwonaku i obok Urzędu Gminy. Zgromadzone nakrętki przekazywane będą zainteresowanym osobom z gminy Czerwonak po uprzednim zgłoszeniu u p. Moniki Maciejewskiej-Dłubały, tel. 667-891-698 lub mailowo: sekretariat@gopsczerwonak.pl.