W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym przypominamy, że spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i środowiska forma ich „zagospodarowania”.

W Polsce największy udział w zanieczyszczeniach powietrza ma niska emisja pochodząca przede wszystkim z dymów kominowych od pieców grzewczych (głównie węglowych bezklasowych lub niskiej jakości i sprawności) w domach jednorodzinnych oraz spaliny samochodowe.

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje: pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi, tlenek węgla - trujący dla ludzi i zwierząt, tlenek azotu - powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Palenie w piecach śmieci, plastiku, resztek mebli, palet pokrytych lakierem niszczy też przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną pożaru budynku.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców naszej gminy apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy.

Zabronione jest też spalanie odpadów w ogniskach, w tym odpadów organicznych/biodegradowalnych takich, jak liście, gałęzie itp.

Palenie śmieci jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych.

Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, którzy reagują na niewłaściwe zagospodarowanie odpadów oraz dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich
w domowych piecach.

Nie spalaj odpadów! Szanuj zdrowie swoje i swoich sąsiadów!

 

 

Zgłoś interwencję niekorzystną dla środowiska

 

Przypominamy również, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko (https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz).

Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy, wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis zdarzenia (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). GIOŚ informuje również, że wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich dokładnej analizie podejmuje decyzję o dalszych działaniach w sprawie.

Prosimy mieszkańców, aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informowali Straż Gminną, organy gminy, Inspekcję Ochrony Środowiska lub Policję o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami oraz niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.

Jednocześnie informujemy, że cały czas funkcjonuje ogólnopolski program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła – „Czyste Powietrze”, do którego przystąpiła gmina Czerwonak, Dyżury pracowników obsługujących program odbywają się  w poniedziałki i środy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerami: 61 65 44 270, 61 65 44 224.