Jesienią br. Urząd Gminy Czerwonak zakupił i zamontował pięć czujników smogowych, które zostały zainstalowane na słupach oświetleniowych. Nowe urządzenia do pomiaru powietrza znajdują się w następujących lokalizacjach:

 

  • Czerwonak przy ul. Dojazd,
  • Czerwonak przy ul. Zdroje,
  • Promnice przy Klubie Iskra,
  • Potasze przy Klubie Kogucik,
  • Owińska przy ul. Parkowej. 

 

Czujniki monitorują stężenie zanieczyszczenia pyłów PM 10, PM 2.5 i PM 1 oraz wskazują pomiar temperatury, wilgotności i ciśnienia. Bieżące odczyty można śledzić na stronie https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device Można również pobrać aplikację na smartphony pod nazwą „Syngeos-Nasze Powietrze”.

W planach urzędu są zakupy kolejnych czujników tak, aby posiadało je każde sołectwo.