Przypominamy, że Urząd Stanu Cywilnego oraz punkt obsługi dowodów osobistych znajduje się w nowym budynku zlokalizowanym przy ul. Gdyńskiej 30 w Czerwonaku.

W tym samym budynku znajduje się również siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.