16 sierpnia 2021 r. w budynku Urzędu Gminy Czerwonak doszło do podpisania trójstronnego porozumienia dotyczącego włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Promnicach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy: Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Jackiem Michalakiem, Wójtem Gminy Czerwonak Marcinem Wojtkowiakiem i dh Grzegorzem Godawą Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Promnicach.

W spotkaniu uczestniczyli również: Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu st. kpt. Kamil Witoszko, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie st. kpt. Jarosław  Szewczyk, Zastępca Wójta Gminy Czerwonak Paweł Glaser, Skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Promnicach  dh Radosław Tabat i Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Czerwonaku Krzysztof Wojciechowski.

Podpisanie porozumienia stanowi pierwszy krok do wydania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej decyzji o włączenie jednostki OSP w Promnicach w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla powiatu poznańskiego.

Jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego musi spełniać szereg wymagań. OSP musi posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączności powiadamiania i alarmowania, jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

 

 

Krzysztof Wojciechowski