Informujemy, iż z dniem 17.04.2023 w ramach Instytutu Psychoedukacji Sp. z o.o. swoją działalność rozpoczął Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży I Poziom Referencyjny (Czerwonak, ul. Gdyńska 30).  Do ośrodka mogą zgłaszać się rodzice dzieci oraz młodzieży (osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń), w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.


W ramach oferowanej pomocy będzie można skorzystać z następujących świadczeń:

· porada psychologiczna diagnostyczna
· porada psychologiczna
· sesja psychoterapii indywidualnej
· sesja psychoterapii rodzinnej
· sesja psychoterapii grupowej
· sesja wsparcia psychospołecznego
· wizyta, porada domowa lub środowiskowa


Praca ośrodka jest oparta na modelu pracy środowiskowej, zakładającej przede wszystkim o idee współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. 

Ośrodek ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń, dlatego leczenie w ramach ośrodka jest nieodpłatne.


Telefon kontaktowy do rejestracji: 533 563 402.