Do 18 lipca każdy pełnoletni mieszkaniec gminy, z wyjątkiem osób będących członkami Zespołu Weryfikującego, może złożyć swój projekt na inwestycję na rok kolejny.

Projekty zgłaszać można poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Każdy projekt musi zostać poparty przez minimum 10 mieszkańców i być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku.

Składane projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych (tzw. twardych) - np.: remont, modernizacja, adaptacja, budowa nowego obiektu lub zakup wyposażenia; nie dopuszcza się projektów dotyczących budowy dróg.

 

Zespół Weryfikujący dokona oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych projektów. Te które otrzymają pozytywną ocenę zostaną poddane głosowaniu mieszkańców.

Głosowanie nad projektami odbędzie się wyłącznie drogą elektroniczną we wrześniu.
 

O szczegółach informujemy na stronie: https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski