Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (a po wejściu w życie nowelizacji ustawy do 30 września 2021r.) Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek ten dotyczy:

 

 • wszystkich mieszkańców Polski (zarówno Polaków jak i cudzoziemców),
 • stałych mieszkańców Polski przebywających w czasie spisu za granicą.

 

Zakres informacji zbieranych w Narodowym spisie powszechnym:

 

 • charakterystyka demograficzna (wiek, płeć, adres zamieszkania, stan cywilny itd.),
 • aktywność ekonomiczna (zawodowa),
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa (narodowość, język, wyznanie),
 • dane dotyczące gospodarstwa domowego i rodziny,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

 

Metody spisu:

Obowiązkową metodą spisu w 2021 r. jest samospis internetowy. W tym celu należy wejść na stronę spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.

Osoby dorosłe powinny samodzielnie udzielić odpowiedzi na pytania, natomiast osoby małoletnie, tj. w wieku 0-17 lat, powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów. Dane dotyczące osób nieobecnych przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.

Istnieje również możliwość udzielenia odpowiedzi za wszystkie osoby zamieszkałe w danym mieszkaniu przez jedną dorosłą osobę zamieszkałą w tym mieszkaniu.

 

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?

 

 • Skorzystaj ze specjalnego miejsca do wykonania samospisu w siedzibie urzędu gminy Czerwonak (stanowisko komputerowe na parterze urzędu). Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 61 65 44 297.
 • Zadzwoń na infolinię 22 279 99 99 i spisz się przez telefon
 • Jeśli nie spiszesz się samodzielnie przez internet lub przez telefon, skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub bezpośrednio rachmistrz spisowy, w celu przeprowadzenia spisu. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie możesz odmówić mu przekazania danych. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

 

Ochrona danych:

Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej i rachmistrzowie spisowi są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

 

Z treścią formularza spisowego można zapoznać się na stronie spis.gov.pl
Również tam można zweryfikować rachmistrza spisowego.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy pod numerem telefonu 61 65 44 297

 

Anna Kołodziejczak-Sobczak
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w Gminie Czerwonak