Głosowanie odbędzie się wyłącznie drogą elektroniczną w terminie od 5 do 26 września za pośrednictwem strony:

https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

 

Najważniejsze zasady głosowania:

 

  • prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec gminy Czerwonak (mieszkaniec, który nie posiada meldunku na terenie gminy Czerwonak, może wziąć udział w głosowaniu po złożeniu lub przesłaniu w formie pisemnej do Urzędu Gminy Czerwonak oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie gminy Czerwonak. Oświadczenie należy dostarczyć do urzędu w terminie od 5 do 26 września 2022 r.),
  • głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy dokładnie 3 wybranych projektach spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania. Głos oddany na mniejszą lub większą liczbę projektów jest nieważny,
  • w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, głos jest uznany za ważny po akceptacji oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego,
  • każdy mieszkaniec gminy Czerwonak może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.