Zapraszamy na kolejne spotkania dla seniorów w ramach projektu „Bezpieczny i zintegrowany Senior z Gminy Czerwonak”  realizowanego przez Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak w ramach programu Aktywni + ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach priorytetu: Przygotowanie do starości

 

Spotkania odbywają się w:
 

 • Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach (10:00 oraz 11:30)  we współpracy z Komisariatem Policji w Czerwonaku.
 • w Koziegłowach we współpracy z Sołectwem Koziegłowy oraz Komisariatem Policji w Czerwonaku – os. Leśne 14e/u6 we wtorki o 17:30.

 

Działania te są uzupełnieniem działań klubów seniora prowadzonych w gminie nastawionym na aktywność i poprawę bezpieczeństwa wśród seniorów.

 

 1. 27 (wtorki w Koziegłowach)  i 28.09.22 (środy w Owińskach) – zajęcia z bezpieczeństwa - Przeciwdziałanie tzw. „oszustwom na wnuczka”
 2. 04 i 05.10.22 – Prawo konsumenckie i inne zagrożenia – spotkanie z radcą prawnym
 3. 11 i 12.10.22 – Pierwsza pomoc przedmedyczna
 4. 18 i 19.10.22 – Przeciwdziałaniu przemocy domowej
 5. 25 i 26.10.22 – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 6. 08 i 09.11.22 – Standardy bezpieczeństwa przygotowane wspólnie z seniorami

Wypracowane wspólnie z seniorami standardy bezpieczeństwa zostaną przekazane różnym jednostkom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.

 

Ponadto zapraszamy na wspólną wymianę doświadczeń i integrację w ramach spotkań i spacerów międzypokoleniowych:

 1. 8.10.22 – (sobota) godz. 10:00 – Spacer po lesie z grzybobraniem „Czysty i bezpieczny las” – start Owińska przy dworcu PKP
 2. 15.10.22 (sobota) – godz. 12:00 – Wyjazd do arboretum w Zielonce z warsztatami rękodzielniczymi (wyjazd autobusem Koziegłowy, Czerwonak, Owińska, Bolechowo)
 3. 22.10.22 (sobota) – godz. 11:00 – Park i las w Koziegłowach – gra terenowa dla seniora i wnuka
 4. 18.11.22 (piątek) – godz. 17:00 – Ognisko z piosenką dla seniora i wnuka w Koziegłowach (park na os. Karolin)
 5. 19.11.22 (sobota) – godz. 10:00 – Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach – Kuchenne rewolucje Babci i Dziadka
 6. 03.12.22 (sobota) – godz. 12:00 do 15:00 – Podsumowanie projektu oraz spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników

 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Więcej informacji pod numerami tel. 661-111-959, 608-192-190, 535-111-004. Terminy mogą ulec zmianie lub zamianie tematów. O zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem.

 

Ponadto zapraszamy na zajęcia Nordic Walking dostosowane do seniorów:
 

 • Promnice, spotkania przed Klubem Iskra – środy godz. 10:00
 • Koziegłowy, spotkania przy Parafii MB Fatimskiej na os. Leśnym – środy godz. 17:00
 • Kicin, spotkania przy Klubie Jutrzenka – czwartki godz. 17:00

 

 

WSPARCIE INFORMATYCZNE I PRAWNE DLA SENIORA – 661 111 959
 

Indywidualne bezpłatne wsparcie dla seniora:
 

 • wsparcie informatyka: w domu, w wybranej lokalizacji lub w Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora  
 • wsparcie radcy prawnego dedykowanego seniorowi
 • inni specjaliści: psycholog, specjalista do spraw obywatelskich, specjalista pracy socjalnej

Telefon wsparcia –783 709 021

 

Zachęcamy korzystania z bieżących ofert dla seniorów prowadzonych przez Urząd Gminy Czerwonak, GOK Sokół, Spółdzielnię Mieszkaniową w Koziegłowach oraz sołectwa i osiedla.