Wydział Ochrony Środowiska uprzejmie przypomina, że 15 listopada br. upływa termin rozliczenia się z udzielonej dotacji na zakup zbiornika na gromadzenie wód deszczowych i opadowych (zgodnie z § 6 ust. 1 Uchwały nr 350/XXIII/2021 Rady Gminy Czerwonak w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – Program dla gminy Czerwonak na rok 2021).

 

Do rozliczenia należy dołączyć co najmniej:

 

  • formularz rozliczenia i oświadczenie wnioskodawcy o wykonaniu zadania zgodnie
    z umową,
  • faktury potwierdzające poniesione nakłady, wraz z dowodami zapłaty.

 

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Wydziału: Aliną Ptak, tel. 61/65 44 224, e-mail: alina.ptak@czerwonak.pl.