24 czerwca 2021 r. o godz. 16.00 odbędzie się sesja, na której podejmowane będą uchwały rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium oraz wotum zaufania. Radni rozpatrzą raport o stanie gminy, nad którym odbędzie się debata. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

Z raportem można zapoznać się TUTAJ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem, składają do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (tj. 23 czerwca br.). Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

Druk zgłoszenia dostępny do pobrania poniżej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy Czerwonak w Biurze Rady tel. 61 65 44 241 lub 609 479 138