Publikujemy Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Czerwonak w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwonak, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.