Zimowe roztopy oraz duże i prawie codzienne opady atmosferyczne przyczyniły się do dużej degradacji stanu technicznego dróg gruntowych. Dodatkowo liczne inwestycje budowlane i infrastrukturalne na terenie gminy prowadzone w tym okresie i związany  z tym duży ruch ciężkich pojazdów dodatkowo negatywnie wpływa na stan dróg, które zgodnie z prawem są ogólnodostępne. Otrzymujemy wiele zgłoszeń od mieszkańców i po wykonanych objazdach widać, że na drogach o nawierzchni gruntowej powstało wiele nierówności, wyboi i zastoisk wody, której ze względu na brak kanalizacji deszczowej nie ma możliwości odprowadzić. Duża wilgotność nawierzchni i liczne zastoiska stojącej wody na drogach gruntowych uniemożliwiają przeprowadzenie mechanicznego równania dróg w tym okresie. Cały czas monitorujemy stan dróg i jeżeli będzie taka możliwość, to na odcinkach gdzie powstały największe nierówności przeprowadzone zostaną punktowe prace naprawcze polegające na wyrównaniu najgłębszych wyboi.   Jak tylko warunki atmosferyczne się poprawią i ustabilizują a wilgotność nawierzchni będzie optymalna rozpoczniemy mechaniczne równanie gruntowych dróg gminnych. Przewidywany czas rozpoczęcia tych prac to druga połowa marca.

 

Wydział Dróg