Po odbiór polskiej flagi zapraszamy do siedziby Urzędu Gminy.