Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko Tomasz Markiewicz oraz wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak zapraszają mieszkańców na spotkanie informacyjne, dotyczące przeprowadzenia cięć sanitarnych w lesie rosnącym przy ul. Obornickiej oraz ul. Norwida w Bolechowie-Osiedlu.

Spotkanie odbędzie się 5 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Bolechowie-Osiedlu o godzinie 18:00.

 

Konieczność porządkowania lasu w Bolechowie-Osiedlu spowodowana jest szybko postępującym zamieraniem drzew, związanym z gradobiciem, do którego doszło podczas burzy w nocy z 1 na 2 lipca ubiegłego roku oraz ograniczeniem rozprzestrzeniania się szkodników, którym m.in. w wyniku tego zdarzenia stworzyły się dogodne warunki do rozwoju.

W wyniku gradobicia uszkodzeniu uległy igły, liście oraz obite pnie czego konsekwencją jest zamieranie drzew widoczne jako rudzenie koron, a także całkowity opad igliwia sosny. Obumarłe drzewa zatracają stabilność i stanowią realne zagrożenie dla osób korzystających z chodników oraz jezdni przylegających do uszkodzonego lasu, a także spacerujących po lesie. Nadrzędnym celem prowadzonych prac będzie zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi oraz mienia przy zachowaniu zasad gospodarności oraz ciągłości istnienia lasu w tym miejscu

Usuwane będą głównie drzewa obumarłe i obumierające. Powstałe w ten sposób luki dadzą szansę wzrostu drzewom znajdującym się pod ich okapem. Miejsca, gdzie nowe pokolenie drzew nie występuje zostaną odnowione  poprzez sadzenie (w zamiarze z udziałem społeczności lokalnej) oraz zabezpieczone siatką przed zniszczeniem przez zwierzynę, gdy będzie to konieczne.

Powierzchnia  objęta cięciami będzie  oznakowana tablicami „ZAKAZ  WSTĘPU- ŚCINKA DRZEW”.