"16 lutego 2022 r. na wspomnienie wydarzeń w Trewirze,
przedłużających rozejm pomiędzy państwami Ententy a Niemcami,
które formalnie zakończyły walki o przyłączenie Wielkopolski do II RP,
stajemy przy Głazie Powstańców Wielkopolskich
z terenu gminy Czerwonak w miejscowości Czerwonak,
symbolu walki i poświęcenia, dla Ojczyzny,
aby przywołać bohaterów powstańczego zrywu,
którzy ofiarą krwi i życia potwierdzili, że ,,Jeszcze Polska nie zginęła…”

(fragment Apelu Pamięci odczytanego przez majora Krzysztofa Sałatę)

 

16 lutego 2022 r. kolejny raz uczciliśmy pamięć Powstańców Wielkopolskich, którzy związani byli z terenem gminy Czerwonak. Na mosiężnej tablicy głazu pamiątkowego, który odsłonięty został w 2019 roku dopisane zostały kolejne nazwiska zasłużonych.

Tegoroczna uroczystość po raz pierwszy odbyła się przy udziale wojskowej asysty honorowej a jej dowódcą oraz dowódcą Kompanii Honorowej był kpt. Łukasz Orzechowski. Skład Pocztu Sztandarowego wyglądał następująco: dowódca: kpt. Artur Szlachta, sztandarowy: plut. Tomasz Krupiński, asystujący: st. kpr. Leszek Trawiński. Wartę honorową pełnili: żołnierze batalionu zabezpieczenia z Biedruska i funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu.

W uroczystości udział wzięli:

- Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski,
- dyrektor Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu Przemysław Banaszak,
- dziekan dekanatu czerwonackiego ksiądz Jerzy Ranke,
- komendant Komisariatu Policji w Czerwonaku Bartosz Brembor,
- Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak Wojciech Skrzekut,
- I zastępca wójta gminy Czerwonak Paweł Glaser,
- komendant Straży Gminnej Czerwonak Przemysław Eszner,
- inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Grzegorz Pytlak,
- przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku i Promnicach,
- przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Czerwonak,
- autor replik karabinów powstańczych Marian Klessa,
- przedstawiciele radnych i sołtysów gminy Czerwonak,
- poczty sztandarowe i przedstawiciele szkół podstawowych z terenu gminy Czerwonak oraz Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,

a przede wszystkim zaproszone rodziny Powstańców Wielkopolskich.

Po odegraniu hymnu narodowego głos zabrali: gospodarz uroczystości I zastępca wójta gminy Czerwonak Paweł Glaser oraz Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski. Modlitwę za poległych poprowadził dziekan dekanatu czerwonackiego ksiądz Jerzy Ranke.

Wielu wzruszeń dostarczył odczytywany Apel Pamięci, w którym wymieniono wszystkie nazwiska Powstańców Wielkopolskich związanych z terenem naszej gminy:

Andrzej ANTONIAK
Wincenty BANACH
Wincenty DERA
Franciszek ERYŃSKI
Jan GAJEWSKI
Marcin GLAPA
Edward GĄSIOREK
Piotr JACKOWIAK
Wacław KALISZAN
Stanisław KMIECIAK
Stanisław KONIECZNY
Antoni KORTUS
Konstanty KUBICKI
Leon LEWANDOWSKI
Jan LIS
Kazimierz MEYER
Władysław OPOROWSKI
Antoni PIOTROWSKI
Władysław PRZYBYŁOWICZ
Michał RATAJCZAK
Michał RĄCZKIEWICZ
Stefan SEKRETARCZYK
Stanisław SOBKOWIAK
Walenty STACHOWIAK
Wojciech STACHOWIAK
Stanisław STELMACH
Rajmund TERCZEWSKI
Jan WIEŃĆ
Franciszek WOLNIEWICZ
Antoni ŁABĘDA

Apel zwieńczyła salwa honorowa a po niej przy głazie pamiątkowym, przy dźwiękach werbli złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze.

Orkiestra wojskowa odegrała utwór "Cisza" oraz Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Na koniec uczestnicy uroczystości pozowali do wspólnego zdjęcia i wzięli udział w wykładzie poprowadzonym przez pracownika Muzeum Powstania Wielkopolskiego Wojciecha Lorka, na temat broni i umundurowania z okresu powstania.

 

"Powstanie Wielkopolskie, choć w swej nazwie wskazuje jeden region Polski,
jest tak naprawdę świętem nas wszystkich.
To dzięki bohaterskiej postawie  Powstańców Wielkopolskich, Polska mogła odrodzić się jako niepodległe państwo.
Niech to święto stanie się dla nas wszystkich momentem wspólnej radości
i celebrowania pamięci o bohaterach tych wydarzeń."

 

 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tak wzniosłej uroczystości.


Daria Malinowska
Wydział Promocji i Rozwoju