30 września 2021 r. miała miejsce uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. W wydarzeniu udział wzięli: Wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak, Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak Wojciech Skrzekut, Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego Do Spraw Rodziny Jacek Sommerfeld, Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski, Dziekan Dekanatu Czerwonackiego ks. Jerzy Ranke, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Magdalena Wiśniewska, Dyrektor realizacji i członek zarządu firmy Agrobex Sp. z o.o. Paweł Michalski, Radni Powiatu Poznańskiego: Ewa Pomin i Jarosław Dobrowolski, przedstawiciele radnych z terenu gminy Czerwonak oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy.


Po złożeniu podpisów na uroczystym dokumencie aktu erekcyjnego tuba z dokumentem została wmurowana przez wójta gminy Czerwonak oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na ręce której wójt wręczył także pamiątkową tablicę.

 

W lipcu 2021 r. Gmina Czerwonak podpisała umowa na budowę budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. Poza siedzibą GOPS w budynku znajdować się będą również biura Urzędu Gminy związane z obsługą mieszkańców oraz sala wielofunkcyjna, która będzie wykorzystywana na salę ślubów Urzędu Stanu Cywilnego oraz jako miejsce spotkań Klubu Seniora. Wykonawcą prac jest firma Agrobex Sp. z o.o.

 

Wartość inwestycji: 5.840.806,75 zł. Planowany termin zakończenia prac: październik 2022 r.

 

Na realizację inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 4.757.122,00 zł.