Urząd Gminy rozpoczął proces przyjmowania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
 

Kto i kiedy może złożyć wniosek? 
 

 1. wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 2. gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie gminy Czerwonak,
 3. jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 4. nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2238).

 

Jakie informacje zawiera wniosek?
 

 1. imię i nazwisko osoby,
 2. adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
 3. nr telefonu oraz adres e-mail w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,
 4. sortyment (węgiel orzech, groszek / ekogroszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 1500 kg w danym roku na gospodarstwo domowe),
 5. stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku),
 6. podpis.

Jeśli w składanym wniosku zabraknie wymaganych informacji lub wniosek nie zostanie podpisany, wnioskodawca wezwany zostanie do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

 

Jak złożyć wniosek?
 

Wnioski mieszkańców przyjmowane są na dedykowanym formularzu, który należy wypełnić pod adresem: https://deklaracje.czerwonak.pl/

Wypełniony wniosek:
 

 • należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Urzędu Gminy Czerwonak w dniach i godzinach pracy urzędu: poniedziałki: 9:00 – 17:00, wtorki – piątki: 7:30 – 14:30,
 • można przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W Urzędzie Gminy Czerwonak, na wydzielonych stanowiskach komputerowych, pracownicy pomagają wypełnić oraz wydrukować wniosek.

 

Płatności i odbiór węgla:
 

 1. Cena sprzedaży: 2 000,00 zł brutto za 1000 kg.
 2. Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu   preferencyjnego: 3 000 kg – łącznie na lata 2022 i 2023.
 3. Wpłat należy dokonywać  na konto Urzędu Gminy w ciągu 3 dni roboczych po uzyskaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup.
 4. Odbiór zakupionego węgla będzie się odbywać z miejsca wskazanego przez urząd na podstawie dokumentów odbioru przekazanych mieszkańcowi, po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.
 5. Transport węgla z miejsca wskazanego przez Urząd jest realizowany przez mieszkańca.  Ewentualną, odpłatną usługę transportową może świadczyć punkt wydający węgiel zgodnie ze swoim cennikiem.
 6. Urząd Gminy Czerwonak nie ma wpływu i nie odpowiada za dostępność poszczególnych sortymentów węgla.

 

Poniżej znajdują się linki do stron Ministerstwa Aktywów Państwowych- zakładka "Pytania i odpowiedzi do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych."

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pytania-i-odpowiedzi-do-ustawy-o-zakupie-preferencyjnym-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych

https://cieplo.gov.pl/qna