Urząd Gminy Czerwonak przypomina, o zasadach wykupu pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Odkup pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych znajdujących się na poszczególnych posesjach będzie możliwy w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak przy ulicy Źródlanej 39 w wyznaczone dni tygodnia:

 w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 17:00 oraz czwartki w godzinach od 8:00 do 12:00 począwszy od 17 stycznia 2022 do końca marca!

W tych dniach oddelegowani pracownicy firm ORDO i EKO-TOM po uregulowaniu należnej opłaty za pojemnik wręczą właścicielom naklejki do oznaczenia pojemników „Własność klienta”.

Płatności za pojemniki będą przyjmowane wyłącznie gotówką, a na zapłaconą kwotę będzie wystawiony paragon potwierdzający sprzedaż.

Pojemniki użytkowane obecnie przez mieszkańców będzie można nabyć w cenie:

 

  • pojemnik 120 litrów 63 zł,

  • pojemnik 240 litrów 70 zł,

  • pojemnik 1100 litrów 465 zł.

 

Prosimy nie wpłacać należności za pojemnik na indywidualne rachunki bankowe otrzymane przy składaniu deklaracji. 

Urząd Gminy Czerwonak informuje, że wykup pojemników będzie możliwy wyłącznie w siedzibie urzędu. Odsprzedawane będą wyłącznie te pojemniki, które znajdują się na posesji – brak możliwości wymiany lub zamiany pojemnika.