Przedstawiamy zwycięskie projekty w tegorocznej edycji Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego:


POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA STRAŻAKÓW Z OSP CZERWONAK
ilość ważnych głosów: 1376, kwota 150 000,00 zł

"W celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa strażaków z OSP Czerwonak, jednocześnie realizując ideę "Nie dla raka w Straży", chciałbym zakupić dla miejscowych strażaków - ochotników komplet środków ochrony indywidualnej. W skład kompletu wchodzi: 20 nowych ubrań specjalnych, 20 kominiarek trudnopalnych, 20 hełmów ochronnych oraz 20 par butów i rękawic strażackich.
Wysokiej klasy środki ochrony indywidualnej pozwolą strażakom prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze w sposób bardziej bezpieczny ale też komfortowy, ergonomiczny, jednocześnie zwiększając ich możliwości i skuteczność w trakcie działań.
W przypadku ubrań specjalnych w kolorze piaskowym - strażacy są mniej narażeni na przegrzanie organizmu oraz co istotne, zabrudzenia są bardziej widoczne (łatwo zlokalizować niebezpieczne substancje). Oznacza to świadome likwidowanie substancji rakotwórczych na bieżąco, a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwór.
Dodatkowym atutem jest większa widoczność podczas działań, szczególnie w warunkach nocnych, podnosząca bezpieczeństwo strażaka w akcji. "


DREWNIANA PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BOLECHÓWKO - POTASZE
ilość ważnych głosów: 880, kwota: 62 000,00 zł

"Drewniana przestrzeń" to elegancka i zrobiona ze smakiem drewniana wiata o wymiarach 10x6m (60m2) z podmurówką z kostki brukowej. Celem powstania tego miejsca jest wzajemna integracja mieszkańców bez względu na warunki pogodowe. Otworzy możliwość organizacji spotkań na świeżym powietrzu oraz realizacji drobnych projektów na mniejszą skalę na przykład zbiórki harcerskie, spotkania KGW Potaszanki oraz innych grup społecznych działających na terenie sołectwa. Wiata będzie również rozszerzeniem zaplecza Kogucika przy organizacji festynów, ognisk i innych. Drewniana przestrzeń " będzie idealnym miejscem spotkań sąsiedzkich w przytulnym klimacie od wiosny do jesieni; miejscem odpornym na pandemiczne obostrzenia.


BUDOWA WIATY INTEGRACYJNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERWONAKU, UL. ROLNA 8 WRAZ Z REWITALIZACJĄ CZĘŚCI BOISKA SZKOLNEGO
ilość ważnych głosów:661, kwota: 149 491,74 zł

"Projekt zakłada realizację I etapu rewitalizacji boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku przy ul. Rolnej 8, w tym przede wszystkim wybudowanie wiaty integracyjnej o powierzchni ok. 48 m2 wyposażonej w ławki i stoły, postawienie urządzeń aktywizujących zabawę i spędzanie czasu na świeżym powietrzu (stół do ping-ponga, stoły do gry w szachy, ławeczki) oraz wymianę betonowej nawierzchni części boiska. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu wiata zostanie wybudowana w części boiska graniczącej z boiskiem sportowym, a część betonowej nawierzchni zostanie zastąpiona nawierzchnią z płyt chodnikowych.
Dla zadania zostało już zlecone opracowanie projektu architektonicznego i I etap rewitalizacji zostanie wykonany zgodnie z tym projektem.

Boisko szkolne przy ul. Rolnej jest bardzo zniszczone i jego wymiana jest wskazana, aby poprawić bezpieczeństwo dzieci i estetykę terenu przyszkolnego. Nierówna, betonowa nawierzchnia nie była modernizowana od ponad 30 lat. Na terenie boiska brakuje miejsc zacienionych, przez co w okresie wiosenno - letnim nie ma miejsca, w którym dzieci mogą spędzać czas przerw lub pobytu w świetlicy na świeżym powietrzu. Budowa wiaty, montaż dodatkowego wyposażenia (stół do ping-ponga, stoły do gry w szachy, ławeczki), wymiana nawierzchni na części boiska sprawi, że dzieci chętnie będą przebywać w przyjaznym im otoczeniu, spożywać tam posiłki, grać, bawić się i integrować. Aktywności na świeżym powietrzu pozwalają na zacieśnianie więzi między rówieśnikami, ale również budują odporność dzieci.
Powstanie wiaty umożliwi także przeprowadzanie lekcji i innych zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu, w tym przedstawień artystycznych i konkursów.

Szkoła Podstawowa przy ul. Rolnej znajduje się w centralnej części sołectwa Czerwonak II, na terenie sołectwa nie ma infrastruktury o podobnym charakterze. Po zajęciach szkolnych boisko jest ogólnodostępne (do godziny około 20.00 - 21.00) i dlatego nowa wiata mogłaby stanowić miejsce integracji międzypokoleniowej, również dla mieszkańców niezwiązanych ze szkołą."

 

ODDAJ, KIEDY CHCESZ! ZAKUP WRZUTNI KSIĄŻEK DO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU, FILII W KOZIEGŁOWACH
ilość ważnych głosów: 633 kwota: 22 755,00 zł

"Projekt zakłada zakup i umieszczenie całodobowej wrzutni na książki, przy Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Z urządzenia korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy Czerwonak – Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku filii w Koziegłowach. Wrzutnia służy do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, bez konieczności wizyty w bibliotece. Umożliwia zwrot książek, czasopism i audiobooków przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w święta."

 

Szczegółowe wyniki: TUTAJ

 

Gratulujemy autorom zwycięskich projektów.