Czy Twoja miejscowość odnosi się z sercem do ruchu rowerowego? Czy jazda rowerem w Twojej miejscowości sprawia ci radość czy jest raczej źródłem stresów?

Przedstawiając swoją opinię na temat korzystania z roweru w Twoim mieście czy gminie – przekazujesz osobom kształtującym politykę rowerową i zarządcom ruchu ważną informację zwrotną – opinię eksperta – codziennego użytkownika przestrzeni publicznej.

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce. Realizowane są przez Polską Unię Mobilności Aktywnej (PUMA) od 2018 roku w cyklu dwuletnim, według sprawdzonej metodologii Fahrradklima-Test.


Wyniki badania umożliwiają stworzenie Rankingu Miast Przyjaznych Rowerzystom, czyli wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach w Polsce, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

W badaniach może wziąć udział każdy mieszkaniec danego miasta lub gminy – bez względu na to, czy korzysta z roweru często, czy tylko sporadycznie.

Prosimy o wyrażanie swoich opinii zgodnie z tym co podpowiada Państwu intuicja, bez poddawania pytań szczegółowej analizie. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie zajmie około 10 minut. Na końcu ankiety jest opcjonalna możliwość pozostawienia swojego adresu e-mail, co umożliwia wzięcie udziału w losowaniu rowerów wśród osób, które wypełniły ankietę.

Jedna osoba może wypełnić ankietę tylko raz. Narzędzie ankietowe posiada odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed przesyłaniem wielokrotnych odpowiedzi.

Pozyskane dane zostaną opracowane i udostępnione publicznie w formie raportów dla poszczególnych gmin i miast biorących udział w badaniu, zgodnie z metodologicznym minimalnym progiem liczby respondentów.

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ TUTAJ