22 kwietnia, w Dniu Ziemi, wystartował na Facebooku profil: Zielony Czerwonak.
Nowy fanpage to przestrzeń łącząca miłośników „zielonych” inicjatyw, w której będą dzielić się swoimi EKO pomysłami, relacjami i działaniami z terenu gminy Czerwonak.
Zapraszamy wszystkich:
* mieszkańców,
* stowarzyszenia,
* instytucje,
* przedsiębiorców
do dzielenia się swoimi eko-działaniami i budowania "zielonej społeczności gminy".
Materiały do publikacji można wysyłać bezpośrednio przez profil: „Zielony Czerwonak” lub mailowo: promocja@czerwonak.pl
Profil jest odpowiedzią na rekomendację mieszkańców, wypracowaną podczas Czerwonackiego Panelu Obywatelskiego.
Link do profilu: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558381660946