Gmina Czerwonak informuje, że od 12 lipca 2021 roku (poniedziałek), od godz. 9:00 prowadzone będą zapisy na zajęcia w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Zapisy telefoniczne prowadzić będzie Wydział Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak pod numerem telefonu 61 65 44 221 lub 61 65 44 294.

 

Przypominamy, że program przewiduje trzy formy aktywności: oddziaływania fizjoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne w stadninie koni oraz zajęcia z hipoterapii.

 

Adresatem powyższych działań są osoby z terenu gminy Czerwonak posiadające orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i  młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia. Z zajęć edukacyjnych w stadninie koni mogą skorzystać jedynie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

 

Osoby zapisane, po otrzymaniu potwierdzenia, zobowiązane będą do dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego), w przypadku dzieci i młodzieży orzeczenia o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia oraz formularza zgłoszeniowego dostępnego do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak.

W przypadku zapisu na zajęcia z hipoterapii konieczne jest również dostarczenie skierowania od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do hipoterapii.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, Wydział Promocji Zdrowia – pokój nr 7, parter, do 19 lipca 2021 roku.  

 

 

Wydział Promocji Zdrowia