Zbliża się termin zapłaty III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Nieprzekraczalny termin to 30 września 2022 r.

 

                                                                                                                                                         Wydział Organizacyjno-Administracyjny