Sołtys Sołectwa Promnice zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się 11 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 18:30 w Klubie „Iskra” w Promnicach przy ul. Północnej 58.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zebranie wiejskie odbędzie się 11 kwietnia 2023 r. o godz. 18:45.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór sekretarza posiedzenia.
4. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
5. Informacja na temat jakości wody w Promnicach.
6. Informacja na temat budowy ul. Północnej w Promnicach.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Sołtys Sołectwa Promnice
Edyta Godawa