Do 31 maja br. można składać wnioski o przyznanie nagrody „Animator Kultury” za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej upowszechniania i ochrony kultury. Wniosek do Przewodniczącego Rady mogą składać:

 

 • władze uchwałodawcze i wykonawcze Gminy Czerwonak,
 • organizacje społeczne działające na terenie gminy Czerwonak,
 • inne instytucje prowadzące działalność na terenie gminy Czerwonak.

 

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania nagrody są:

 

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • inne podmioty nie mające osobowości prawnej inspirujące oraz wspomagające rozwój kultury na terenie Gminy Czerwonak.

 

Właściwa do przyznania nagrody jest Kapituła w składzie:

 

 • przewodniczący rady gminy,
 • wójt gminy,
 • dwóch członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej,
 • dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”|,
 • ostatni laureat

 

 

Do 31 maja br. można składać wnioski o nadanie wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Czerwonak” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Czerwonak” .

Wyróżnienia nadaje Rada Gminy Czerwonak  na wniosek:

 

 • grupy co najmniej 8 radnych,
 • wójta,
 • grupy co najmniej 150 mieszkańców

 

Wyróżnienie „Honorowy Obywatel Gminy Czerwonak” przyznaje się osobom fizycznym niebędącym mieszkańcami Gminy Czerwonak za wybitne osiągnięcia we wszystkich możliwych dziedzinach gospodarki, wiedzy, kultury, sztuki i polityki.

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Czerwonak” przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom społecznym, gospodarczym, zawodowym, naukowym i kulturalnym w uznaniu ich zasług dla Gminy Czerwonak przyczyniających się do rozwoju we wszystkich dziedzinach gospodarki, kultury, sztuki, promocji oraz poprawy warunków życia mieszkańców Gminy.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy Czerwonak w Biurze Rady tel. 61 65 44 241 lub 609 479 138