Urząd Gminy Czerwonak informuje, że w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie Gminy Czerwonak usługę będzie wykonywać konsorcjum firm: Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz AT-DROG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gnieźnieńska 40, 62-095 Murowana Goślina

 

Dyżury w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w Urzędzie Gminy Czerwonak sprawują: w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00, wtorek-piątek od 07:30 do 15:00

Ryszard Kroker, Kierownik Wydziału Dróg, tel.: 61 65 44 261

Damian Trzaskawka, Inspektor ds. dróg, tel.: 61 65 44 262

w innych godzinach Straż Gminna, tel.: 601 535 019

 

Dyżury w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych sprawuje ZDP w Poznaniu: prosimy dzwonić pod nr tel. 508 236 315

 

Dyżury w sprawie zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 196 sprawuje WZDW w Poznaniu  z oddziałem w Gnieźnie: prosimy dzwonić pod nr tel. 603 559 169 lub 61 426 56 23

 

 

Większość dróg na terenie gminy Czerwonak to drogi gminne. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Czerwonak zostały one podzielone na kilka kategorii określających kolejność, w której przystępuje się do ich odśnieżania i usuwania śliskości. Podział ten wynika ze strategicznego znaczenia komunikacyjnego sieci dróg gminnych. W pierwszej kolejności podejmowane są działania na drogach sieci strategicznej i I kolejności zimowego utrzymania oraz w zakresie chodników. W następnej kolejności zostaje zapewnione bezpieczeństwo na drogach zbiorczych (II kolejność), na których natężenie ruchu jest największe. Na drogach III i IV kolejności działania podejmowane są interwencyjnie, po zgłoszeniach od sołtysów oraz mieszkańców. Zgłoszenia sprawdzane są przez odpowiednie służby i właściwie do sytuacji wydawane zostają dyspozycje firmie świadczącej usługi na rzecz Gminy.

 

Wydział Dróg