Szanowni Państwo,

informujemy, że można już składać deklaracje z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmować będą okres od 1 stycznia 2022 r.

Deklarację należy złożyć do końca grudnia 2021 r. Przygotowaliśmy dla Państwa przyjazny i intuicyjny kreator wypełniania deklaracji, który ułatwi  sporządzenie prawidłowej deklaracji. Kreator jest dostępny pod adresem https://deklaracje.czerwonak.pl.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, nieruchomości o charakterze mieszanym (zamieszkanych w których prowadzona jest również działalność gospodarcza), nieruchomości niezamieszkanych oraz wykorzystywanych na cele rekreacyjne.

Przypominamy, że mieszkańcy zabudowy wielolokalowej nie składają samodzielnie deklaracji o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania. Ten obowiązek ciąży na zarządcach nieruchomości czyli m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wspólnotach Mieszkaniowych.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia się wyłącznie  z wykorzystaniem kreatora.

Deklaracje można podpisać ręcznie lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

Deklaracje podpisane ręcznie należy składać w:

  • siedzibie Urzędu Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39, Kancelaria,
  • siedzibie Zespołu ds. Gospodarki Odpadami w Koziegłowach, ul. Piaskowa 1, pokój 124.

Deklaracje podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym należy składać:

W przypadku braku możliwości przygotowania deklaracji elektronicznie pomocą służą pracownicy Zespołu ds. Gospodarki Odpadami, którzy będą dostępni dla mieszkańców od 29 listopada br.:

  • w siedzibie Transkomu w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 1, pok. 124, w poniedziałki w godzinach od 9:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30
  • w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak przy ul. Źródlanej 39, we wtorki, w czwartki i w piątki w  godzinach od 7:30 do 14:30.

W celu usprawnienia procesu wypełniania deklaracji, prosimy o przygotowanie danych osobowo-adresowych współwłaścicieli nieruchomości (PESEL, adres zamieszkania).

W przypadku problemów związanych z wypełnieniem deklaracji prosimy kontaktować się z pracownikami Zespołu ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Czerwonak pod numerem telefonu 61 65 44 299 lub na adres mailowy bok@odpady.czerwonak.pl

Przypominamy, że nie należy składać żadnych deklaracji wygaszających w ZM GOAP.

 

Link do kreatora deklaracji https://deklaracje.czerwonak.pl