Od dnia 1 lipca został wprowadzony nowy obowiązek dla właścicieli domów i zarządców nieruchomości. Używane przez właścicieli źródło ciepła, nieprzekraczające 1 megawata, musi zostać zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na zgłoszenie będzie rok, w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowego budynku, oddanego do użytku po 1 lipca 2021 r., termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni. Niezłożenie deklaracji lub jej wypełnienie niezgodnie z prawdą będzie skutkowało nakładaniem mandatów lub grzywną nawet do 5.000,00 zł, jeżeli sprawa trafi do sądu.
 
Deklarację można złożyć na stronie:
 
FAQ dotyczące deklaracji znajduje się pod linkiem:
 
Dodatkowe informacje: