Informujemy, że od 29 grudnia 2023 roku zmienił się sposób wnioskowania o dowód osobisty.

 

Nie trzeba przygotowywać papierowego wniosku, wystarczy mieć ze sobą dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport oraz kolorowe, aktualne zdjęcie, które po zeskanowaniu zostanie oddane obywatelowi.

Urzędnik przygotuje wniosek w systemie i poprosi o potwierdzenie danych.

Możliwe jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych ubieganie się o wydanie dowodu osobistego przez internet.

Konieczne jest wtedy posiadanie profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub certyfikatu podpisu osobistego.

Jeśli obywatel składa wniosek przez internet, musi uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu osobiście w urzędzie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku przez internet.

Po tym terminie wniosek nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpoznania).

Jeśli obecny dowód osobisty traci ważność, należy wnioskować o nowy dowód osobisty co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

Obsługa dowodów osobistych mieści się przy ul. Gdyńskiej 30 w Czerwonaku.

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty na stronie: https://rezerwacja.czerwonak.pl

Kontakt w sprawie dowodów osobistych: 61 654 42 27 lub 61 654 42 72.