Urząd Gminy informuje, że zmianie ulegają terminy dyżurów przyjmowania wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Nowe terminy dyżurów w budynku Urzędu Gminy, ul. Źródlana 39, Czerwonak:
 
  • poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00,
  • czwartek w godzinach od 7.30 do 15.00.

Jednocześnie informujemy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w siedzibie Zespołu ds. gospodarki odpadami, Koziegłowy, ul. Piaskowa 1, I piętro, pokój 124:
 
  • poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00,
  • wtorek - czwartek w godzinach od 7.30 do 15.00.