Urząd Gminy Czerwonak informuje, że korzystanie z usługi transportowej door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności począwszy od 1 stycznia 2023 roku jest odpłatne.

Wysokość opłat w ramach usługi transportowej door-to-door przedstawia się następująco:

 

Transport door-to-door na terenie Gminy Czerwonak

Lp.

Trasa przejazdu

Opłata za przejazd w jedną stronę

1.

Gmina Czerwonak - Gmina Czerwonak

5,00 zł

 

Transport door-to-door na terenie miasta Poznań i powiatu poznańskiego

Lp.

Trasa przejazdu

Opłata za przejazd w jedną stronę

1.

Gmina Czerwonak - Poznań i teren powiatu poznańskiego

10,00 zł

 

Transport door-to-door poza teren powiatu poznańskiego

Lp.

Trasa przejazdu

Opłata za przejazd w jedną stronę

1.

Gmina Czerwonak - poza teren powiatu poznańskiego

opłata za usługę przewozu ustalana indywidualnie

 

Odpłatność można dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, załodze pojazdu: kierowcy lub asystentowi przed rozpoczęciem kursu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji Zdrowia Urzędu Gminy Czerwonak, którzy dostępni są pod numerami telefonów: 61 65 44 221, 61 65 44 294 lub 61 65 44 293.

 

 

 

Wydział Promocji Zdrowia