Informujemy, że również w bieżącym roku można ubiegać się o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie tak jak w roku ubiegłym wyniesie 100 %.   

Cały program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, natomiast wnioski wraz z zasadami udzielania dotacji dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Czerwonaku oraz na stronie internetowej Urzędu. Prosimy o zapoznanie się z uchwałą określającą zasady udzielania dotacji.                                                                                                 

 

Wnioski można składać do dnia 16.06.2023 r.