Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej jest publiczną placówką oświatową organizującą cyklicznie Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie PSZCZELARZ. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (2 razy w miesiącu,zajęcia w soboty i niedziele; istnieje możliwość zakwaterowania w internacie). Nauka na ww kursie jest bezpłatna, a zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków.