Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.