11 kwietnia od godz. 13:00 w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach odbędą się warsztaty szkoleniowe dla klubów chcących aplikować o środki w programie KLUB

Twoja organizacja działa w dziedzinie sportu i planuje wziąć udział w tegorocznej edycji programu KLUB?
Chcesz ubiegać się o 10 lub 15 tysięcy zł. dofinansowania?
Od czego zależy jego wysokość?
O jakich terminach warto pamiętać?
Na co można przeznaczyć środki?
Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinasowanie?

O tym porozmawiamy 11 kwietnia od godz. 13:00 w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach na spotkaniu z regionalnym koordynatorem programu Panem Krzysztofem Piaskiem.

Udział w programie mogą wziąć kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS), realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Głównym celem działań ma być upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Aby wziąć udział w spotkaniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8mhRAkOoniwjrbbNM28XTAuaQ-Y0ZkmZre4vyjE9Bnqw7og/viewform

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „CAMP – Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu” realizowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Partnerem wydarzenia jest Gmina Czerwonak oraz Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

Chcesz wiedzieć więcej wejdź na wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1638119246540520/